77 34 18 18

Vilkår for kunder med dukaTALE

Vilkår for kunder med dukaTALE


dukaTALE er en service der leveres af Duka A/S, med afsæt i et nært samarbejde med Telia Danmark A/S.


Det betyder at Duka på nogle områder ikke kan tilbyde de samme forretningsbetingelser, som brugeren har haft hos andre selskaber. Disse vilkår beskriver de forhold som er gældende for et dukaTALE abonnement, og som ikke er omfattet af Dukas øvrige betingelser.


Opsigelse og udportering


Du kan til enhver tid opsige dit dukaTALE-abonnement. Der er ingen binding på abonnementet, dvs. opsigelsen sker ved udgangen af indeværende måned. Hvis du har betalt længere frem, refunderer vi beløbet til dig. Når du opsiger nummeret, opholder det med at virke og nummeret vil ikke længere tilhøre dig. Det er som udgangspunkt ikke muligt at genoprette et nummer, der har været lukket.Du kan også flytte dit nummer til et andet selskab. I så fald, skal du kontakte det selskab, du ønsker at flytte til. Her skal du blot lægge en bestilling med dit nummer og oplysninger - så klarer selskabet resten og dit nummer flyttes over til dem.


Hermed beholder du altså ejerskab over nummeret, men opsiger samtidig aftalen hos os til fordel for at være kunde hos et andet teleselskab.Roaming i EU


Den 15. juni 2017 trådte EU's nye regler om roaming i udlandet i kraft.
Det vil sige, at du har samme minut-, sms- og datatakster i EU som i Danmark, såfremt du er periodisk rejsende i EU og har et stabilt tilhørsforhold til Danmark.
Hertil gælder følgende begrænsninger
Dokumentation for tilhørsforhold til Danmark:
Duka kan ved aftaleindgåelsen, eller på et senere tidspunkt, kræve dokumentation for, at du
har hjemstedsadresse i Danmark, eller at du har en anden fast tilknytning til Danmark, som medfører hyppige eller længerevarende ophold i Danmark. Kan du ikke fremlægge sådan dokumentation, kan Duka spærre for adgang til at roame i EU.
50 % reglen:
Hvis du rejser meget i EU, skal du være opmærksom på 50 % reglen. Den betyder nemlig, at du skal opholde dig mindst 50 % af tiden i Danmark, i en rullende periode på fire måneder.
Hvis dit primære forbrug (herunder tale, sms, mms og data) ikke foregår i Danmark, så
underretter vi dig.
Herefter har du 14 dage til at ændre forbrugsvaner, sker dette ikke, opkræver vi dig
den særlige EU forbrugstakst.
Det samme gælder, hvor dit SIM-kort er inaktivt i længere perioder og primært anvendes
til roaming, eller du har indgået aftale om flere mobilabonnementer og bruger abonnementerne, og de tilhørende SIM-kort, successivt til roaming.
Databegrænsning:
Når du rejser i EU, skal du være opmærksom på, at der er et loft for, hvor meget data du kan bruge, hvilket fremgår af betingelserne i dit abonnement. Du kan se, hvor meget data du kan benytte
i EU her: https://www.dukapc.dk/produkter/mobilabonnement/
Du behøver ikke være bekymret for ekstra omkostninger, når du rejser i EU, da du ikke har mulighed for, at bruge mere data end loftet i dit abonnement tillader.


Fakturering af merforbrug i udlandet


Fakturering


Fakturering af forbrug sker altid på baggrund af de forbrugsoversigter, Duka modtager fra Telia, som vi bruger som serviceprovider. Forbrugsoversigten bygger på de oplysninger, Telia har fra egne master, og de oplysninger, Telia modtager fra andre teleudbydere i Danmark og udlandet. Oversigt over kundens forbrug fremsendes sammen med opkrævningen, og en mere detaljeret forbrugsoversigt kan fremsendes ved henvendelse til Kundeservice. Der kan være nogle dages behandlingstid på en sådan anmodning.


Kundens ansvar


Udgangspunktet er altid, at kunden selv er ansvarlig for, hvor simkortet befinder sig, og om den telefon, det benyttes i, er indstillet hensigtsmæssigt og fungerer korrekt.
Derfor forholder Duka sig ikke til, om simkortet har siddet i en telefon, hvor dataroaming har været slået fra, eller flytilstand har været slået til. På samme måde er det kundens ansvar, hvilket netværk telefonen forbinder til. Det gælder også, hvis telefonen har benyttet en telefonmast i et andet land, end det land telefonen rent fysisk har befundet sig i.


Da kunden selv er ansvarlig for, hvordan det simkort, Duka har stillet til rådighed for kunden, bliver benyttet, forholder Duka sig ikke til, om kunden selv har stået for det forbrug, der afregnes for. Regninger eftergives derfor kun, hvis der enten er tale om åbenlyst forkerte data, eller der er tale om kriminelt misbrug foretaget af tredjepart, og dette misbrug er politianmeldt, så der i stedet kan gøres krav gældende mod denne tredjepart.


Åbenlyst fejlagtige data kan for eksempel være aktiviteter foretaget på et tidspunkt, hvor der endnu ikke har været noget kundeforhold mellem Duka og kunden, og kunden derfor endnu ikke har fået tilsendt et simkort, eller aktiviteter, der rent geografisk må anses for umulige, fordi der indenfor kort tid er registreret forbrug i lande, der ligger så langt fra hinanden, at simkortet umuligt kan have været brugt i begge.Klageadgang


Det er vigtig for os, at du har en god oplevelse med Duka, og vi er derfor altid interesserede i at hjælpe dig. Vi vil derfor også, i overensstemmelse med lovgivningen, gøre dig opmærksom på dine klagemuligheder.


Hvis du er utilfreds med en vare eller serviceydelse, er du altid velkommen til at ringe til vores kundeservice. Det er også muligt at indgive en mere officiel klage over en vare eller serviceydelse. Denne kan indgives til Konkurrence-og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, eller via hjemmesiden www.forbrug.dk.


EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes til at indgive en klage. Der er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen kan indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage kan du angive vores e-mail adresse: info@duka.dk.Forbehold og ansvarsfraskrivelse


Duka A/S tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte varer og force majeure, herunder arbejdskonflikt og mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører.

Fandt du ikke det, du søgte?

Det kan ske, at der er noget, vi har overset? Vi svarer gerne på stort og småt og sidder klar på 77 34 18 18

Få de seneste guides & nyheder - tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Fornavn:
Efternavn:
Spørgsmål og svarKunde Service