77 34 18 18

Gem billeder, du har modtaget i en e-mail


For at gemme billeder eller andre filer, du har modtaget pr. e-mail, skal du først åbne E-mail fra startsiden på din duka PC. Herefter skal du vælge den e-mail, billederne er vedhæftet til 1. Under selve e-mail-teksten finder du en oversigt over de filer, der er vedhæftet til e-mailen 2.


Du kan enten trykke på det enkelte billede 2 og herefter trykke på knappen Gem fil, eller du kan trykke på Gem vedhæftede fil(er) 3 lige under de vedhæftede filer.


Herefter bliver du spurgt, om du ønsker hjælp – det nemmeste er at sige Ja til dette. Herefter vil computeren automatisk gemme dine filer for dig. Dine billeder bliver gemt i mappen Billeder, og dine tekster bliver automatisk gemt i Dokumenter osv.


Hvis du ikke ønsker hjælp, og selv ønsker at bestemme, hvor filerne skal gemmes, skal du trykke på Nej. Hvis du siger Nej, vil du blive spurgt, om du ønsker dette tilbud i fremtiden. Vi anbefaler, at du siger Ja til dette, indtil du er fortrolig med filer og mapper.


Herefter skal du vælge den eller de filer, du ønsker at gemme – tryk på Vælg 4 ud for de billeder (eller andre filer), du ønsker at gemme. Når du har valgt en fil, bliver den markeret med grønt og flueben, og der står nu ikke længere Vælg, men i stedet Fravælg på knappen.


Når du har valgt de filer, du ønsker at gemme, skal du trykke på Gem valgte fil(er) 5. Herefter skal du vælge en placering på computeren, hvor du ønsker at gemme filen.


Da det er billeder, du skal gemme, skal du trykke på placeringen Billeder 6. Herefter vælger du den mappe, billedet skal gemmes i, for eksempel Billeder (standard) mappen 7.


Du har også mulighed for at oprette en ny mappe og selv navngive denne ved at trykke på knappen Opret ny mappe 8.


Når du har valgt en mappe, og denne er markeret med grønt, trykker du på Gem fil(er) 9.


Du har nu gemt billederne på din computer og kan for eksempel se dem i modulet Billeder eller selv vedhæfte dem til en ny e-mail.


Læs også hvordan du vedhæfter en fil, når du sender en e-mail.

Få de seneste guides & nyheder - tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Fornavn:
Efternavn:
Spørgsmål og svarKunde Service