Trustpilot
77 34 18 18

Læg flere celler sammen, brug ”Autosum”


Du har en masse dejlige tal i dit Excel-regneark, som du skal have lagt sammen. Hvordan får du lagt flere celler sammen uden manuelt at lave en lang formel med regnearten plus? Løsningen er: ”Autosum”! Med ”Autosum” får du hurtigt oprettet en formel, så en hel række eller kolonne bliver lagt sammen uden problemer. Se videoen eller læs guiden og bliv klædt på til at i bruge ”Autosum”.

System.Web.HttpException (0x80004005): Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'. ---> System.FormatException: String was not recognized as a valid DateTime. at System.DateTimeParse.Parse(String s, DateTimeFormatInfo dtfi, DateTimeStyles styles) at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.DictionaryPublishedContent.ParseDateTimeValue(String val) at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.DictionaryPublishedContent.<>c__DisplayClass1_0.<.ctor>b__15(String val) at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.DictionaryPublishedContent.ValidateAndSetProperty(IDictionary`2 valueDictionary, Action`1 setProperty, String[] potentialKeys) at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.DictionaryPublishedContent..ctor(IDictionary`2 valueDictionary, Func`2 getParent, Func`3 getChildren, Func`3 getProperty, XPathNavigator nav, Boolean fromExamine) at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.CreateFromCacheValues(CacheValues cacheValues) at Umbraco.Web.PublishedCache.ContextualPublishedCache`1.GetById(Boolean preview, Int32 contentId) at Duka.Website.Core.Controllers.GridControllers.EmbedMediaController.RenderEmbedMedia(Object obj) in D:\BuildAgent\work\3311321eafe9daf8\src\Duka.Website.Core\Controllers\GridControllers\EmbedMediaController.cs:line 14 at lambda_method(Closure , ControllerBase , Object[] ) at System.Web.Mvc.ReflectedActionDescriptor.Execute(ControllerContext controllerContext, IDictionary`2 parameters) at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<BeginInvokeSynchronousActionMethod>b__39(IAsyncResult asyncResult, ActionInvocation innerInvokeState) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`2.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethod(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__3d() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass46.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__3f() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass46.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__3f() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass46.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__3f() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass46.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__3f() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethodWithFilters(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass21.<>c__DisplayClass2b.<BeginInvokeAction>b__1c() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass21.<BeginInvokeAction>b__1e(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Controller.<BeginExecuteCore>b__1d(IAsyncResult asyncResult, ExecuteCoreState innerState) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.MvcHandler.<BeginProcessRequest>b__5(IAsyncResult asyncResult, ProcessRequestState innerState) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass4.<Wrap>b__3() at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func) at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride) at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride) at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage) at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm) at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.ActionHelper(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues, TextWriter textWriter) at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.Action(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues) at ASP._Page_views_partials_grid_editorrenderer_cshtml.Execute() in c:\Octopus\Applications\Production\DUKA\1.0.293-master\Views\Partials\Grid\EditorRenderer.cshtml:line 6 at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy() at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy() at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage) at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData) at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in c:\Octopus\Applications\Production\DUKA\1.0.293-master\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20

Hvordan bruger du ”Autosum”?


Hvis du vil have lagt flere tal i en kolonne eller en række sammen, er den nemmeste måde at bruge funktionen ”Autosum”.


Funktionen ”Autosum” finder du under gruppen ”Redigering” i båndet.


Du skal starte med at klikke i den celle, som skal indeholde formlen, det vil sige, den celle hvor du ønsker, det samlede resultat skal stå. Klik derefter på ”Autosum”.


Når du har klikket ”Autosum”, kan du se, hvordan formlen ser ud. Ser formlen korrekt ud, taster du ”Enter”.


Formlen er nu oprettet, og resultatet er udregnet i cellen.

Eksempel på brug af ”Autosum”


Vil du f.eks. lægge tallene sammen fra cellerne: B2, B3, B4 og B5, så du får resultatet i celle B6, skal du klikke i cellen B6 og klikke på ”Autosum”.


Formlen bliver nu oprettet, og tallene bliver lagt sammen i celle B6. Du kan i celle B6 se formlen, som lyder: =SUM(B2:B5).

Indsæt ny række


Du kan uden problemer indsætte en ny række, selvom du har brugt formlen ”Autosum”.


Markér ude i venstre side, hvor du gerne vil indsætte en række. Højreklik og vælg ”Indsæt”. Der er nu indsat en række ovenover.


Indtaster du et tal i den nye række og taster ”Enter”, kan du se, at det nye tal bliver regnet med, og det samlede resultat ændrer sig. Du kan også se, at autosum-formlen har ændret sig, og den nye ekstra celle er indregnet i formlen.


Er du i tvivl om, hvordan du indsætter en række, kan du se guiden:


Indsæt og slet rækker og kolonner i Excel

Få de seneste guides & nyheder - tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Fornavn:
Efternavn:
Spørgsmål og svarKunde Service