77 34 18 18

Skriv din første e-mail


Tryk på Skriv ny e-mail 7 i skærmens højre side. Du bliver nu spurgt, om du ønsker hjælp til at skrive din e-mail:


Tryk på Ja. Hjælpen følger dig trin for trin gennem dét at skrive og sende en e-mail.


Du kan nu læse en introduktion til at skrive en ny e-mail. Når du har læst denne introduktion, trykker du på Næste trin 1.


Her vil du blive bedt om at indtaste en overskrift/emne til din e-mail.


En e-mail har altid en overskrift (også kaldet emne), som skal udfyldes. Tryk derfor i det blanke felt under Skriv overskrift 2 på skærmen, og skriv dernæst på tastaturet, hvad du synes, der skal stå. Det kan f.eks. være ”Min første e-mail” eller ”Invitation til eftermiddagskaffe”. Tryk på Næste trin 3, når du har udfyldt feltet.


DU VIL SE ... at en lodret pind blinker på skærmen der, hvor du skal til at skrive. Denne pind kaldes computerens markør og viser, hvor det næste bogstav vil blive skrevet. Du kan flytte markøren med tastaturets piletaster, og du kan også flytte den ved at trykke der, hvor du gerne vil have den hen.


Her 4 skal du indtaste selve teksten til din e-mail. Det står dig helt frit for, hvad du vil skrive. Dette er et eksempel på en ganske kort e-mail. Du kan bevæge markøren op og ned i teksten ved hjælp af tastaturets piletaster, hvis du f.eks. skal rette en stavefejl eller tilføje et ord.

Du skifter linje med Enter-tasten. Skriver du forkert og ønsker at slette, trykker du blot på Slet-tasten, som sidder lige over Enter. Piletasterne er også anvendelige, hvis du skriver mere tekst, end der er plads til på skærmen. Så ruller/bladrer teksten automatisk op eller ned, når du flytter markøren. Teksten ruller også automatisk, når du skriver, hvis pladsen på skærmen bliver for lille. Når teksten i din e-mail er, som den skal være, trykker du på Næste trin 6 og skal nu vælge, hvem e-mailen skal sendes til:

For at du kan sende en e-mail, skal modtageren være oprettet i din adressebog på computeren. Hvordan det gøres, kan du læse mere om i artiklen Oprettelse af personer i adressebogen.


Når du modtager din computer, er der oprettet to modtagere på forhånd. dukaPC Kundeservice, som du er meget velkommen til at skrive til med ris, ros, spørgsmål og kommentarer, og dukaPC Autosvar, som vi vil benytte nu. Når du sender en e-mail til dukaPC Autosvar, vil du helt automatisk få en e-mail retur kort tid efter. På den måde ved du, at du har gjort alting rigtigt, og at din e-mail er nået frem. Du er altid velkommen til at sende e-mails til dukaPC Autosvar, hvis du vil øve dig eller afprøve, om det hele fungerer, som det skal.


Tryk på dukaPC Autosvar 6 på skærmen for at vælge denne modtager. Linjen farves nu grøn som tegn på, at den er valgt. Hvis du kommer til at vælge den forkerte modtager, trykker du blot på vedkommende igen, og den grønne farve forsvinder.


Der skal vælges mindst én modtager, men du kan godt vælge flere, hvis du for eksempel skal sende en invitation rundt til flere i familien.


Når den rette modtager er valgt, trykker du på Næste trin 7, og du får at vide, at din e-mail er klar til afsendelse:

Dette er blot til information, og du kan roligt trykke på Næste trin 8.


Herefter vil du se al den information, du har indtastet, på ét skærmbillede 9. Modtageren af din e-mail er markeret med grønt i venstre side 10:

Dette er det samme skærmbillede, du vil møde, hvis du trykker Nej til tilbuddet om hjælp til at skrive e-mailen. Skulle du ønske at rette noget, inden du sender e-mailen afsted, kan du nå det endnu. Tryk blot i det felt, hvor du ønsker at ændre teksten. Brug evt. piletasterne til at flytte markøren hen til stedet, hvor der skal rettes og foretag så ændringerne.


Hvis du en anden gang kunne tænke dig at vedhæfte (medsende) en fil, skal du trykke på Vedhæft fil(er) 11. Det kunne for eksempel være ét eller flere billeder. Så anbefaler vi, at du følger vejledningen; Send en e-mail med en vedhæftet fil.


Dette gøres ved at trykke på Send denne e-mail 12. Du vil nu modtage denne besked om, at din e-mail er afsendt:

Tryk på OK, og du kommer tilbage til Modtaget post i E-mail modulet, hvor du kan se de modtagne e-mails.


Nu er det blot at vente på svar. Hvis du har sendt din e-mail til dukaPC Autosvar, vil du som nævnt ganske hurtigt få en e-mail tilbage. Det er beviset på, at din dukaPC både sender og modtager e-mails korrekt.

Få de seneste guides & nyheder - tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Fornavn:
Efternavn:
Spørgsmål og svarKunde Service